Welkom op de site van Voetbaltraining Totaal. Wij zijn een organisatie met de ambitie om in Nederland een doorbraak te creëren in de breedte ontwikkeling van kinderen via sport en voetbal in het bijzonder. Wij doen dit aan de ene kant door kinderen van 5 tot 15 jaar in onze school te ontwikkelen en aan de andere kant door andere trainers en organisaties te certificeren en te verrijken met het Triple E© keurmerk.  In onze visie kan sport nog beter benut worden om kinderen in de breedte te ontwikkelen. Met plezier als uitgangspunt kunnen kinderen nog meer groeien op het gebied van zelfvertrouwen, positief denken en positief kijken naar anderen, respect hebben voor elkaar en op positieve manier samenwerken. Sport is bij uitstek de omgeving waar kinderen zich kunnen ontwikkelen op deze gebieden. In de visie van Voetbaltraining Totaal heeft ieder kind een talent. Het is echter zo dat deze talenten niet altijd de juiste omgeving vinden om te stralen. Voetbaltraining Totaal heeft de doelstelling om ieder kind trots en bewust te maken van zijn of haar talent door zichzelf in een veilige leeromgeving en met zelfvertrouwen te ontwikkelen.
Voetbaltraining Totaal verrijkt het kind voor de rest van zijn of haar leven ongeacht of dit nu een carrière wordt in de voetballerij of het bedrijfsleven.