Welkom

Voetbaltraining Totaal
laat ieder kind stralen

In de visie van Voetbaltraining Totaal kan sport nog beter benut worden om kinderen in de breedte te ontwikkelen. Met plezier als uitgangspunt kunnen kinderen nog meer groeien op het gebied van zelfvertrouwen, positief denken en positief kijken naar anderen, respect hebben voor elkaar en op positieve manier samenwerken. Sport is bij uitstek de omgeving waar kinderen zich kunnen ontwikkelen op deze gebieden. In de visie van Voetbaltraining Totaal heeft ieder kind een talent. Het is echter zo dat deze talenten niet altijd de juiste omgeving vinden om te stralen.

Voetbaltraining Totaal verrijkt het kind voor de rest van zijn of haar leven ongeacht of dit nu een carrière wordt in de voetballerij of het bedrijfsleven.

Lees meer

logo-homepage-middenkolom

Triple-EVoetbaltraining totaal - logo Triple-E®

Voetbaltraining Totaal werkt volgens het Triple-E© keurmerk

Voetbaltraining Totaal voldoet aan de voorwaarden van het Triple E©  keurmerk.  Triple E© garandeert een veilige, gelijkwaardige en inspirerende sport- en leeromgeving voor kinderen. Triple E©  heeft betrekking op het volledige trainingsprogramma, de organisatie en de trainers.  

Met Triple E© wordt voor de kinderen een veilige leeromgeving gewaarborgd, en het stelt kinderen in staat om ieder vanuit zijn of haar eigen niveau een ontwikkelstap te zetten.  Triple E© staat voor ontwikkeling op zowel technisch als tactisch gebied als op het sociaal emotionele gebied (houding en gedrag). Kinderen worden op verantwoorde wijze verrijkt met inzichten over de eigen talenten, tevens worden blokkades inzichtelijk gemaakt, die het kind belemmeren om volledig puur te zijn. Door het Triple E© diploma zijn trainers in staat kinderen te ontwikkelen op sociaal emotioneel gebied in een omgeving van sport en prestatie.

Lees meer