Foto van Duncan Muskiet

Duncan voelt zich als ervaren jeugdtrainer als een vis in het water bij Voetbaltraining Totaal. Zijn werkwijze: in kleine groepen door plezier ieder kind beter maken in zijn/haar voetbalhandelingen maar ook als mens een stap verder brengen in zijn/haar ontwikkeling.
Kleine groepen hebben meerdere voordelen: Duncan kan elk kind veel aandacht geven om zo op individueel niveau te helpen bij ontwikkeling van zijn/haar voetbalhandelingen. “Een ander voordeel is dat kinderen dan minder snel afgeleid zullen zijn omdat ze beter opletten en zo sneller de stof eigen kunnen maken”, aldus Duncan.

Duncan is gewend om een veilige omgeving te creëren waardoor kinderen snel leren. Het is een omgeving waar de oefenstof op een leuke en duidelijke manier, soms spelenderwijs, wordt gegeven. Door af en toe wat gekkigheid als trainer uit te voeren ontstaat er een fijne sfeer. Daar komt bij dat er oog is voor elk kind als individu maar ook voor de gehele groep. Op sommige momenten wordt juist de groep gebruikt om kinderen bewust te maken van het effect van hun gedrag op anderen.

Voetbaltraining Totaal

Bij Voetbaltraining Totaal hebben wij oog voor elk individu, wordt er iets opgemerkt wat verbeterd kan worden bij een kind, krijgt deze de persoonlijke aandacht van de trainer en wordt er uitgelegd hoe hij/zij het beter kan doen. Als een kind het heel goed doet, wordt hij/zij als voorbeeld gesteld aan de andere kinderen. Deze situatie is voor kinderen heel motiverend. De nadruk ligt hierbij vooral op het positieve in combinatie met complimenten. Het kind dat het goed doet wil het goed blijven doen en is trots dat hij/zij het voorbeeld mag geven terwijl de andere kinderen dan het gevoel krijgen, als hij/zij dat kan, kan ik het ook. Zij zullen zich dan extra motiveren om het ook goed te doen. Hierdoor is er sprake van een heel bijzondere maar positieve sfeer bij de trainingen van Voetbaltraining Totaal