Afbeelding bij Voetbaltraining Totaal - VisieVoetbaltraining Totaal is een organisatie die naast de voetbaltechnische scholing meer te bieden heeft voor de ontwikkeling van jongens en meisjes in de leeftijd van 5 tot 15 jaar. Ook als de spelers of speelsters geen voetbaltalenten zijn, zullen zij baat hebben bij de trainingen van Voetbaltraining Totaal door de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de spelers. In onze visie kan sport nog beter benut worden om kinderen in de breedte te ontwikkelen. Met plezier als uitgangspunt kunnen kinderen nog meer groeien op gebied van zelfvertrouwen, positief denken en positief kijken naar anderen, respect en samenwerken. Sport is bij uitstek de omgeving waar kinderen zich kunnen ontwikkelen op deze gebieden.

Afbeelding bij Voetbaltraining Totaal - VisieVoetbaltraining Totaal heeft een speciaal ontwikkeld trainingsprogramma dat bestaat uit een mix van sociaal-emotionele oefeningen en voetbaltechnische en tactische oefeningen. Deze mix van oefenstof en de pedagogische aanpak van de trainers zullen eraan bijdragen dat de spelers en speelsters:

 • meer zelfvertrouwen ontwikkelen
 • een realistisch zelfbeeld ontwikkelen
 • zich bewust worden van en respect hebben voor de kwaliteiten van anderen
 • respect krijgen voor ieders uniciteit
 • zich bewust worden van en trots kunnen zijn op hun eigen kwaliteiten
 • zich bewust worden van hun eigen uniciteit
 • verantwoordelijkheid ontwikkelen voor eigen en andermans spullen
 • verantwoordelijkheid ontwikkelen voor het groepsproces
 • verantwoordelijkheid ontwikkelen voor het verloop van de training en de sfeer tijdens de training
 • leren om hun eigen vorderingen te zien en daar trots op te zijn
 • leren om feedback te ontvangen
 • leren om op een positieve manier feedback te geven

Afbeelding bij Voetbaltraining Totaal - VisieKinderen worden beïnvloed door hoe de zaken rondom hen worden geregeld en uitgevoerd, maar worden vooral beïnvloed en gevormd door hun sociale omgeving. In eerste instantie door hun ouders/verzorgers, door trainers, docenten maar ook door vriendjes en vriendinnetjes of bij de sport ook de medespelers. Ook de wijze waarop onze voetbalschool is georganiseerd, de communicatie, de sfeer en de afhandeling van praktische zaken hebben invloed op de kinderen. Voor al deze zaken en betrokkenen hanteren wij als uitgangspunt van ons handelen de criteria: veiligheid, plezier en verantwoordelijkheid.