De Triple-E© organisatie kenmerkt zich door verschillende disciplines die binnen de organisatie werkzaam zijn dan wel aan de organisatie verbonden zijn. Allereerst dient professionele inhoudelijke kennis met betrekking tot de type sport(en) waar de organisatie voor staat aanwezig te zijn binnen de organisatie.

De kennis en ervaring dient op een adequate manier aangesproken te kunnen worden. Voor het sociaal pedagogische deel dient er kennis en ervaring aan de organisatie verbonden te zijn in de vorm van een of meerdere sociaal pedagogische specialisten.

Binnen de organisatie zal er een constante leerlus moeten zijn waarmee nieuwe inzichten en ervaringen van de trainingen adequaat doorvertaald worden naar verbeteringen van het Triple-E© trainingsconcept. De verbeteringen zullen continue uitgedragen en geborgd moeten worden in de lopende trainingen. Deze leerlus moet aantoonbaar zijn door middel van een adequate documentatie.

De Triple-E© organisatie heeft ook de beschikbaarheid over een platform (bv internetomgeving) waar kinderen en eventueel ouders in een veilige en afgeschermde omgeving inzicht hebben in diverse resultaten en inzichten die tijdens trainingen gehaald worden.

Een Triple-E© gecertificeerde organisatie werkt met Triple-E© gecertificeerde trainers en Triple-E© gecertificeerde trainingsprogramma’s.