Algemene voorwaarden ‘Voetbaltraining Totaal’

‘Voetbaltraining Totaal’ is de organisatie die voetbal gerelateerde activiteiten verzorgt waarvoor deelnemers zich kunnen aanmelden via de website www.voetbaltrainingtotaal.nl.

‘De deelnemer’ is degene die zich via inschrijving op de website heeft aangemeld voor deelname aan een of meerdere activiteiten van Voetbaltraining Totaal.

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat ‘De deelnemer’ en diens ouders/verzorgers automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.

Deze voorwaarden kunt u ook downloaden als PDF-document.

1. Betalingsvoorwaarden

Inschrijving voor één van onze activiteiten kan uitsluitend geschieden nadat betaling heeft plaatsgevonden via Ideal of creditcard. Na betaling van het inschrijfgeld ontvangt de deelnemer automatisch een bevestiging voor deelname waarop tevens alle betalingsgegevens staan vermeld. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Voetbaltraining Totaal besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen. Kortingscodes zijn enkel te verzilveren bij inschrijving via de webshop op de website www.voetbaltrainingtotaal.nl.

2. Annuleringsvoorwaarden

Annuleren tot 1 week vóór de startdatum van de (eerste) activiteit is kosteloos, hierna wordt 25% van het inschrijfgeld in rekening gebracht voor reeds gemaakte kosten.

In geval van een ernstige blessure of ziekte is het mogelijk om alvorens het plaatsvinden van de (eerste) activiteit het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken.

Annuleren kan alleen schriftelijk via het email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van naam en geboorte datum van de betreffende speler. Een annulering is pas definitief nadat deze bevestigd is door Voetbaltraining Totaal.

3. Aansprakelijkheid en klachten

Voetbaltraining Totaal en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar betreffende activiteit wordt georganiseerd is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden. Voetbaltraining Totaal aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige vorm van persoonlijk letsel of blessures van deelnemers van Voetbaltraining Totaal ongeacht of deze blessures tijdens of buiten de activiteiten van Voetbaltraining Totaal zijn opgelopen.

Voetbaltraining Totaal sluit voor de deelnemer een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af.

Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden bij de trainer van Voetbaltraining Totaal van de betreffende locatie of per mail verstuurd worden aan Voetbaltraining Totaal via het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4. Rol van de ouders

Tijdens een module van 10 lessen zijn er een aantal momenten waarop een rol en bijdrage van de ouders/verzorgers gewenst is. De ouder/verzorger is zich er van bewust dat Voetbaltraining Totaal deze rol van de ouder vraagt in het belang van de sociaal emotionele ontwikkeling van de deelnemer.

5. Gedragsregels/sierraden

Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training is verplicht. Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer. Het dragen van sierraden is tijdens de trainingen niet toegestaan. Sierraden dienen zoveel als mogelijk afgedaan te worden en indien dit niet mogelijk is dienen ze door de deelnemer afgeplakt te worden. Voetbaltraining Totaal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel dat is ontstaan als gevolg van het dragen van sierraden.

6. Verzuim en afgelasting

Een verzuimde training kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder artikel 5 ‘gedragsregels/sierraden’ vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website www.Voetbaltrainingtotaal.nl of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. Voetbaltraining Totaal is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

7. Accommodaties

Voetbaltraining Totaal streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties. De toestand van het veld cq. de velden is bepalend voor de keuzes van accommodaties. Indien mogelijk zal Voetbaltraining Totaal haar deelnemers toegang verschaffen tot kleedaccommodaties met natruimtes, dit is echter geen garantie. Voetbaltraining Totaal behoudt het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie binnen dezelfde gemeente. Hierover zullen deelnemers ingelicht worden.

8. Overig

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens van de deelnemer en diens ouders/verzorgers. Hieronder vallen adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers. Wijzigingen van betreffende gegevens kunnen via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. worden doorgegeven. Informatie met betrekking tot de activiteit(en) van Voetbaltraining Totaal waar de deelnemer zich reeds voor heeft ingeschreven wordt uitsluitend per e-mail gecommuniceerd.

Alle audio en/of visuele opnames die door Voetbaltraining Totaal worden gemaakt ten tijden van diens activiteiten zijn automatisch eigendom van Voetbaltraining Totaal. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook verkrijgt Voetbaltraining Totaal het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden. Indien audio en/of visuele opnames van betreffende deelnemer niet gebruikt mogen worden voor de hiervoor genoemde doeleinden kan dit voor aanvang van de eerste activiteit via email worden aangegeven op het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van naam en geboorte datum van de deelnemer.

De deelnemer is verplicht de voetbalkleding van Voetbaltraining Totaal te dragen tijdens alle activiteiten van Voetbaltraining Totaal.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, wordt er in overleg tussen Voetbaltraining Totaal en de deelnemer een redelijke oplossing voor beide partijen gezocht.