Visie

In de visie van Voetbaltraining Totaal kan sport nog beter benut worden om kinderen in de breedte te ontwikkelen. Met plezier als uitgangspunt kunnen kinderen nog meer groeien op gebied van zelfvertrouwen, positief denken en positief kijken naar anderen, respect en samenwerken. Sport is bij uitstek de omgeving waar kinderen zich kunnen ontwikkelingen op deze gebieden. In de visie van Voetbaltraining Totaal heeft ieder kind een talent. Het is echter zo dat deze talenten niet altijd de juiste omgeving vinden om te stralen.

Lees meer: visie


Trainers

trainerDe trainingen worden gegeven door professionele trainers, die naast hun kennis van en ervaring met voetbal en trainingsvormen, geselecteerd zijn op pedagogische kwaliteiten.
Onze trainers zorgen ervoor dat de kinderen zich gezien en gewaardeerd voelen zoals ze zijn. Niet door hun prestaties maar vooral door hun persoonlijkheid, hun karakter en hun rol in de groep en op de training. Of iemand snel of langzaam leert, een toptalent is, of zijn of haar talent op andere gebieden heeft, dat maakt voor de waardering niet uit.

Bij onze trainers voelen de kinderen zich op hun gemak, zodat ze nieuwe dingen durven uit te proberen, omdat ze merken dat er geen falen bestaat, maar dat wij het experimenteren juist aanmoedigen.  Wij hechten aan een veilige sfeer in de groep, zodat er respect voor elkaar is en ieder zichzelf kan en mag zijn.

Onze trainers zorgen ervoor dat de kinderen plezier hebben, niet alleen door de spelletjes, grapjes en leuke oefeningen maar ook doordat ze positieve feedback krijgen op hun leerproces. Door de individuele en positieve benadering door de trainer bouwen zij een prettige relatie op met de trainer. Leren wordt leuk en uitdagend. Tegelijk vragen wij van de spelers om, waar dat kan, hun verantwoordelijkheid te nemen, zodat ze merken dat zij invloed hebben en belangrijk zijn voor de anderen: zowel voor de trainer als voor de andere groepsleden en de sfeer in de groep.

Onze visie is dat kinderen door deze benadering groeien en zich ontwikkelen tot zelfbewuste, sociale en verantwoordelijke volwassenen. Deze benadering voorkomt faalangst, zorgt voor een goede werksfeer en een optimaal leerklimaat. Kinderen leren zichzelf en anderen beter kennen, hebben het meer naar hun zin en leren ook anderen en de omgeving (zoals de materialen waarmee gewerkt wordt) te respecteren.
Dit bereiken wij doordat onze trainer iedere speler waardeert en aanmoedigt, ongeacht het niveau of talent. De trainers zijn communicatief vaardig, enthousiast en gericht op de ontwikkeling van iedere individuele speler.

De trainingen

Tijdens de trainingen worden naast de voetbaltechnische en tachtische oefeningen specifieke oefeningen gedaan waardoor de spelers op elkaar letten en elkaar complimenten gaan geven en elkaar op positieve manier gaan coachen. Ook wordt er aandacht besteed aan de communicatie tussen de spelers en hun ouders in de speciale ‘ouder-kindtraining’.

Het meeste aandacht wordt natuurlijk besteed aan het aanleren en oefenen van voetbalvaardigheden, zoals loopcoördinatie, dribbelen, op doel schieten, verdedigen, etc. Maar ook bij deze oefeningen wordt gebruik gemaakt van de nieuwste oefenvormen, zoals het visualiseren van een positieve actie, het stellen van een eigen leerdoel en het volgen en evalueren van dit proces, het coachen van elkaar en het leren samenwerken.

Overzicht van de trainers


Gasttrainers

gasttrainer-olafDroom je als kind ook wel eens van een carrière als profvoetballer? Heel begrijpelijk maar daar komt ook wel veel voor kijken. Nieuwsgierig hoe het is om als profvoetballer te spelen en te leven?  Onze gasttrainers nemen je graag mee in het leven van de profvoetballer en brengen je de fijne kneepjes van het voetbal bij. Ze zijn natuurlijk niet altijd beschikbaar omdat ze vaak zelf aan het trainen of spelen zijn.  Vandaar dat het tijdens een module mogelijk is dat bij wijze van verrassing je een keer oog in oog kunt komen te staan met een van onze gasttrainers…

Overzicht van de gasttrainers


Sociaal Pedagogisch deskundigen

Voetbaltraining Totaal beschikt over een team van sociaal pedagogisch deskundigen. Wij bieden kinderen naast de voetbaltechnische en tactische ontwikkeling ook een ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied. Met plezier als uitgangspunt zullen kinderen bij ons nog meer groeien op het gebied van zelfvertrouwen, positief denken en positief kijken naar anderen, respect hebben voor elkaar en op positieve manier samenwerken. De sociaal pedagogisch deskundigen zijn verantwoordelijk voor de integratie van specifieke oefeningen op sociaal emotioneel gebied in het volledige lesprogramma. Daarnaast ondersteunen zij de trainers op dit gebied maar laten vooral de trainers als belangrijkste speler stralen op het veld. De sociaal pedagogisch deskundigen zijn continue bezig met ontwikkeling, verbetering en evaluatie van het unieke trainingsconcept.

Lees meer: Sociaal Pedagogisch deskundigen


 Triple-E

Voetbaltraining totaal - logo Triple-E®Voetbaltraining Totaal werkt volgens het Triple E© keurmerk
Voetbaltraining Totaal voldoet aan de voorwaarden van het Triple E©  keurmerk.  Triple E© garandeert een veilige, gelijkwaardige en inspirerende sport- en leeromgeving voor kinderen. Triple E©  heeft betrekking op het volledige trainingsprogramma, de organisatie en de trainers.

Met Triple E© wordt voor de kinderen een veilige leeromgeving gewaarborgd, en het stelt kinderen in staat om ieder vanuit zijn of haar eigen niveau een ontwikkelstap te zetten.  Triple E© staat voor ontwikkeling op zowel technisch als tactisch gebied als op het sociaal emotionele gebied (houding en gedrag). Kinderen worden op verantwoorde wijze verrijkt met inzichten over de eigen talenten, tevens worden blokkades inzichtelijk gemaakt, die het kind belemmeren om volledig puur te zijn. Door het Triple E© diploma zijn trainers in staat kinderen te ontwikkelen op sociaal emotioneel gebied in een omgeving van sport en prestatie.

Lees meer: Triple E©-keurmerk


Management team

<korte introtekst over "Management team">

Lees meer: management team