Afbeelding bij "...Als vereniging"

Een volledige certificering als vereniging omvat het doorlichten en inrichten van de organisatie, het certificeren van de trainingsprogramma’s en het certificeren van de trainers. Het uiteindelijke doel is een organisatie waarbij op verantwoorde wijze de kinderen in de breedte worden ontwikkeld, zowel op het voetbaltechnische als sociaal emotioneel gebied.

Daarnaast kunnen ook trainers van de vereniging opgeleid worden tot volwaardige Triple-E© trainer. De trainer heeft na de opleiding inzicht in de sociaal pedagogische ontwikkeling van kinderen. De opleiding geeft daarnaast de trainer voldoende bagage om bij verschillende leeftijdsgroepen de juiste communicatie toe te passen waardoor er een veilig leerklimaat ontstaat.