Triple-E

Voetbaltraining totaal - logo Triple-E®

Triple-E© is een keurmerk dat kan worden gevoerd door bedrijven en/of instanties en door trainers. Het Triple-E© certificaat kan uitsluitend worden afgegeven door Voetbaltraining Totaal (VT) dan wel door een door VT aangewezen bevoegde instantie en/of persoon.

Het doel van Triple-E© is het creëren en borgen van een veilige, gelijkwaardige en inspirerende sport- en leeromgeving voor kinderen. Een Triple-E© certificering zorgt ervoor dat de trainer, de organisatie en het trainingsprogramma een juiste balans heeft tussen het opleiden van kinderen en het laten doorleven en laten onderzoeken van nieuwe inzichten en vaardigheden in een veilige en gelijkwaardige leeromgeving.

In een veilige leeromgeving worden kinderen in staat gesteld om ieder vanuit zijn of haar eigen niveau een ontwikkelstap te zetten op zowel technisch als tactisch gebied als op het gebied van houding en gedrag. De kinderen worden verrijkt met inzichten over eigen talenten. Ook worden mogelijke blokkades die het kind belemmeren om volledig puur te zijn inzichtelijk gemaakt. Via de sport zullen het kind en de ouders/verzorgers door middel van speciaal ontwikkelde oefeningen oordeel vrij inzichten meekrijgen waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.

triple-e-diagram-2

Het Triple-E© certificaat wordt afgegeven aan een trainer of een gehele organisatie inclusief trainingsprogramma.

  1. Triple-E© certificering van de trainer,
  2. Triple-E© certificering van de organisatie inclusief trainingsprogramma.

Triple E© pijlers

De drie pijlers van waaruit een  Triple-E© gecertificeerde trainer, organisatie en trainingsconcept werkt zijn veiligheid, plezier en verantwoordelijkheid. Met deze drie pijlers wordt een veilige leeromgeving gecreëerd voor de kinderen.

  • Veiligheid wordt geboden door duidelijke regels, respectvolle benadering en de positieve manier van feedback geven,
  • Plezier ontstaat door het hebben van aandacht voor ieder afzonderlijk, gebruik maken van humor, spelletjes, en een ontspannen sfeer,
  • Verantwoordelijkheid betekent het bewust worden van de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, de zorg voor de eigen spullen (bal, tenue) en de eigen rol in de groep; evenals de verantwoordelijkheid die de trainer en de organisatie als geheel heeft en vervult.

De Triple-E© gecertificeerde trainer is in staat een leerklimaat te creëren en te borgen dat zich kenmerkt door  de pijlers veiligheid, plezier en verantwoordelijkheid. De trainer moet de verpersoonlijking zijn van de 3 pijlers. De trainer dient in de basis te beschikken over voldoende inhoudelijke kennis en vaardigheden om het technische en tactische deel van de sport aan de kinderen over te brengen.

Lees meer: 1. Triple-E© gecertificeerde trainer

Het Triple-E© trainingsprogramma is opgebouwd uit de 3 elementen Educate, Experience en Explore. Een trainingsprogramma dient op een dusdanige wijze te zijn opgebouwd dat elk van de 3 elementen middels zichtbare oefenstof en/of technieken worden toegepast in de trainingen.

Lees meer: 2. Triple-E© trainingsprogramma

De Triple-E© organisatie kenmerkt zich door verschillende disciplines die binnen de organisatie werkzaam zijn dan wel aan de organisatie verbonden zijn. Allereerst dient professionele inhoudelijke kennis met betrekking tot de type sport(en) waar de organisatie voor staat aanwezig te zijn binnen de organisatie.

Lees meer: 3. Triple-E© gecertificeerde organisatie