De Triple-E© gecertificeerde trainer is in staat een leerklimaat te creëren en te borgen dat zich kenmerkt door  de pijlers veiligheid, plezier en verantwoordelijkheid. De trainer moet de verpersoonlijking zijn van de 3 pijlers. De trainer dient in de basis te beschikken over voldoende inhoudelijke kennis en vaardigheden om het technische en tactische deel van de sport aan de kinderen over te brengen.

Daarnaast dient de trainer empatisch en sensitief te zijn en het vermogen te  hebben om zich vanuit een natuurlijk charisma en senioriteit te verbinden met de kinderen. De trainer zal veelal in vragende vorm de kinderen zelf laten bedenken en benoemen wat goed gaat en wat beter kan. Ook voor de oefeningen die specifiek gericht zijn op het sociaal emotionele gebied, inclusief de ouder-kind oefeningen, zal de trainer de begeleider moeten kunnen zijn in het laten ontstaan van nieuwe inzichten. De trainer zal in de feedback vooral benadrukken wat goed gaat. Er moet een basis ontstaan die  gebaseerd is op complimenten. De trainer zal kinderen laten ervaren hoe het is om in de basis positief te kijken naar andere kinderen maar ook positief te oordelen over de eigen ontwikkeling. Ieder kind zal door de trainer in staat worden gesteld om concrete complimenten te geven aan anderen maar ook aan  zichzelf.

Verder zal een  Triple-E© gecertificeerde trainer ook in staat moeten zijn zich op gelijkwaardig niveau te verbinden met ouders en kinderen. De trainer zal door  zijn werkhouding een voorbeeld zijn voor ouders. De manier waarop een trainer ieder kind kan laten stralen met zijn of haar talent moet voor ouders een inspiratie zijn. Het vraagt ook van de trainer dat hij of zij  voldoende ervaring heeft met zelfreflectie en het begeleiden van groepsprocessen van kinderen.